Проблемна тематика шкільних методичних об'єднань

Методичне об'єднання Керівник Методична проблема, над якою працює методичне об'єднання
ШМО учителів української мови та літератури Білоус Наталія Леонідівна "Розвиток творчої особистості в процесі навчально-ігрової діяльності"
ШМО учителів початкових класів Колесник Олена Володимирівна "НУШ - простір для розвитку особистості"
ШМО учителів фізико-математичного циклу Оксюта Лідія Петрівна "Всебічний розвиток дитини шляхом формування життєвих та предметних компетентностей у процесі навчально-пізнавальної діяльності"
ШМО учителів природничого циклу Ємець Алла Віталіївна "Впровадження сучасних освітніх технологій - основа формування творчої особистості вчителя та учня"
ШМО (динамічна група) учителів історії, світової літератури та художньої культури Ковбасинська Ніна Іванівна "Формування в учнів ціннісних світоглядних орієнтирів, ключових освітніх компетентностей з метою виховання соціально активної успішної особистості"
ШМО учителів англійської мови Сулима Оксана Сергіївна "Реалізація компетентнісного підходу для активізації творчих здібностей та забезпечення всебічного розвитку особистості"
ШМО учителів фізичного та естетичного виховання Оснаач Любов Олександрівна "Формування творчої особисточті в умовах особистіно орієнтованого навчання"
ШМО класних керівників 5 - 7 класів Шибіко Людмила Володимирівна "Формування життєвих компетентностей учнів на усіх етапах становлення особистості"
ШМО класних кервників 8 - 11 класів Шпильова Людмила Петрівна "Сучасні технології виховної роботи в школі - шлях формування всебічнорозвиненої особистості"