Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1153-20#Text

 

НАКАЗ МОН ВІД 07 ГРУДНЯ 2018 Р. "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ" (ЗАРЕЄСТРОВАНО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 02 СІЧНЯ 2019 Р. № 8/32979)

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atestaciyi-1369

НАКАЗ МОН ВІД 25 січня 2019 Р. "ПРО ПРОВЕДЕННЯ В 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ"

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-v-20182019-navchalnomu-roci-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atestaciyi-osib-yaki-zdobuvayut-zagalnu-serednyu-osvitu

НАКАЗ МОН ВІД 25 січня 2019 Р. "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ДОДАТКА 2 НАКАЗУ МОН ВІД 25 СІЧНЯ 2019 РОКУ № 59"

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmini-do-dodatka-2-nakazu-mon-vid-25-sichnya-2019-roku-59

Лист МОН України від 27.03.2019 №1/9-196 “Щодо методичних рекомендації про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році”

https://kristti.com.ua/pro-provedennya-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atestatsiyi-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-v-2018-2019-navchalnomu-rotsi/